top of page

BRANDGARDINER

Vi levererar, installerar och servar över hela Sverige!

brandgardin.jpg

Om Brandgardiner

Brandgardiner erbjuder ett effektivt brand och strålningsskydd i brandklasser E, EW och EI.
 

De kräver mindre utrymme än de större brandjalusierna. Dock utgör de enbart ett passivt skydd och är inte avsedda för daglig användning.

Ett utmärkt brandskydd som passar i många olika miljöer som t ex. skolor, sjukhus, affärslokaler och inom industrin.

SBK:s Brandgardiner – Hög brandklass (E, EW och EI) – CE-märkt och typgodkänd med certifiering.
 

Levereras med en avancerad styrcentral med batteribackup.

Styrcentralerna kan levereras med varningslampa, manuell brytare och nödöppningsbrytare.

Kan lackas i passande kulörer.

Användningsområde

Skydd mot brand och rökspridning

– Skydd mot brand & rökspridning mellan våningar

– Skydd mot brand & rökspridning i utrymningsvägar

– Används vid stora gemensamma ytor över flera våningar

 

Brandskydd av större öppningar i brandcell, sektioneringsvägg

Och/eller yttervägg.

– Tar minimalt med plats

– Kan integreras i själva byggnaden

– Kan döljas ovanför innertak

– Kan kombineras med andra portar

 

Förhindrar brandspridning mellan byggnader och våningar

– Kan ha brännbar fasad mindre än 8 meter till nästa byggnad

– Ersätter brandsäkert glas

– Ersätter fasadsprinkling

 

Trappor mellan våningar

– Hindrar rök- och brandspridning mellan våningar

– Våningar kan knytas samman med invändiga trappor

 

Schakt

– Säkrar vertikala schakt mot brand- och rökspridning

– Brand- och röksäkra hisschakt


Kontakta vår expert Thomas Wallén för vidare information.
thomas@svenskbrandkonsult.se | 0701- 99 22 17

Technicians at Work
bottom of page