top of page

PCB / Asbest

PCB kontroll av befintliga fogar samt sanering.

SBK har många års erfarenhet av säker och professionell hantering av PCB, från analys till PCB sanering. Det organiska miljögiftet PCB är vanligt förekommande i fastigheter som byggts eller renoverats någon gång mellan 1956-1973. Fastighetsägaren har ansvarskrav för PCB i byggnaden, ofta kontaktar fastighetsägare oss, just för att sanera fogar innehållande PCB är ett mycket krävande arbete. Men även för att säkerställa att den nya fogmassan appliceras på rätt sätt samt är av rätt fogtyp.

Vad är PCB?
PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i en rad olika produkter, som transformatorer, kondensatorer, bottenfärg för båtar, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet upptäcktes att PCB spridits till naturen och på 1970-talet förbjöds ämnet.

bottom of page