top of page

Brand & Säkerhetsdörrar

Försäljning, Besiktning, Reparation och Montage

För att begränsa brandens effekt ska dörrar och andra genomföringar uppfylla samma höga säkerhetskrav som den brandcellsgräns – vägg, tak, golv – de monterats i. Våra dörrar är konstruerade för att med marginal motsvara dessa krav.

Branddörrar har en uppbyggnad som optimerar viktiga egenskaper som stabilitet, hållbarhet och gastäthet. Branddörrens blad tillverkas av obehandlad aluzinkplåt. Genom längsgående stålstag som pressvetsas och håller samman dörrplåtarna ges dörren god stabilitet. Dörrbladen fylls med mineralull som har mycket goda värmeisolerande egenskaper. Välisolerade dörrar ger, som bonus, även bra ljudisolering.

Vi besiktigar era befintliga dörrar, om möjligt reparerar vi dom, om det inte är möjligt, har vi egen försäljning av dörrar, både brand och säkerhetsdörrar. Standard mått förståss men även måttanpassade. Vårt team för detta arbetsmoment är med dig från början till slut, besiktning - om möjligt reparation - försäljning - montage - färdigställandeintyg med dokumentation på dörr och montage.

bottom of page