top of page

Utbildning

Heta arbeten, Hjärt & Lungräddning, Första hjälpen, Allmän brandkunskap mfl.

Bra utrustning, fina rutinbeskrivningar och regler kommer inte till sin rätt om inte medarbetarna har rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln ett välmående arbetslag och en effektiv organisation.

Vi har ett mycket brett kursutbud med ett 10-tal återkommande kurser. Vi arrangerar också specialutformade kurser enligt kundens önskemål. 

Vi håller stående kurser varje månad i våra lokaler i Askim. Vi erbjuder även de flesta utav våra utbildningar på plats ute i era lokaler. Vi erbjuder idag ett 20 tal olika utbildningar. Så hör av dig till oss för att få mer information.

bottom of page