top of page

Dokumentation / Brandingenjör

Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA),  myndighetsdokumentationer, Brand PM mfl.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig  och ägaren till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbetet. SBA säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera  en skarp situation.

Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan du ta oss till hjälp.
Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.


En av våra brandingenjörer hjälper er att upprätta en brandskyddsdokumentation vid ny-, om eller tillbyggnad. En brandskyddsdokumentation är ett kvalitetssäkrat och myndighetsgodkänt dokument som beskriver det brandtekniska lösningarna.

Vi utför olika yttranden för att kontrollera att brandskyddet följer de lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Exempel på olika tjänster:

dsasdad_edited.png
bottom of page