Förstahandsbrandskydd

Försäljning, Service & Underhåll, Brandlarm

Vi har marknadens bredaste sortiment av tjänster och produkter för en brandsäker verksamhet. I vårt utbud finns allt från den enkla brandsläckaren till lösningar för systematiskt brandskyddsarbete och avancerade och kundanpassade släcksystem för industri och fordon. 

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv. Detta är även lagstadgat genom Lagen om skydd mot olyckor.

Vi hjälper dig med att installera ert larm så att det uppfyller de krav som ställs på er verksamhet. All projektering, installation och service utförs av kompetent personal med mångårig erfarenhet. Vi finns med hela vägen från offert- och projekteringsstadiet till färdiga och godkända anläggningar!

Hos oss hittar du alltid det du behöver.