top of page

Miljö & Kvalité

Certifieringar

Miljödiplomerad

Tillsammans med Eco Sustain diplomeras vi varje år enligt Svensk Miljöbas. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och gör allt vi kan för att ständigt arbeta hållbart och med låg miljöpåverkan. Nedan kan du läsa om våra aktuella Miljömål samt vår miljöpolicy.

dsadsads.jpg

Kvalitétledningssytem

Då vår bransch och våra arbetsområden är såpass breda, har vi valt att forma ett eget kvalitétledningssystem. Det ger oss styrdokument samt rutiner & Policys att luta oss mot i vår dagliga arbete. Vår kvalitétsledningssytem grundar sig på ISO 9001:2008.

dsadsa.jpg

Branschorganisation

Vi har valt att gå med i Brandskyddsföreningen för att de hjälper oss i det dagliga arbetet, ännu en del i vårt kvalitétsarbete. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. De utvecklar och sprider kunskap, tar ställning och driver opinion. 
Deras allmännyttiga roll innebär att de är en samhällsaktör. De driver inte enskilda medlemmars eller branschers intressen. Detta gör att de kan agera som normsättande part och certifiera aktörer, som oss.

dsasdaa_edited.jpg

Svensk Brandkonsult AB - Miljöarbete

Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet, visar företaget föredömlig framsynthet och ansvarskänsla.
Miljöarbetet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.

I miljöplanen är den ständiga strävan, att ha mätbara och uppföljningsbara mål.Våra mål för 2021 (Aug -21 - Aug -22) är följande:

 - Minska drivmedelsförbrukningen med 5 % genom följande åtgärder;  

Minska antalet onödiga transporter genom att införa nya rutiner vad gäller transporter till och från Borås.

- Minska andelen blandat avfall med 5% genom följande åtgärd;
Vi skall i största möjliga mån utesluta engångsprodukter, så som pappmuggar, bestick och små mjölkkartonger.

- Minska miljöpåverka pga höga elräkningar genom följande åtgärd;
Strömbrytare skall installeras på alla kontor, vad avstägning av datorer, skrivare mm. Samt att viloläge skall programeras i alla skrivare, kaffemaskiner etc.


Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan på alla sätt och vis.Utfärdat av Miljösamordnare

Tobias Thomsen 2021.08.13


Nedan bifogat kan du ladda ner vår miljöpolicy.

bottom of page